Nasz Zespół

Wszyscy zaprezentowani poniżej trenerzy są członkami zespołu Experts Team, stale współpracującymi z naszą firmą. Wielokrotnie brali udział w tworzeniu i realizacji projektów szkoleniowych, doradczych i motywacyjno - integracyjnych.
LESZEK OLSZANOWSKI

LESZEK OLSZANOWSKI

(trener – konsultant, współwłaściciel)

Magister Pedagogiki Społecznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Założyciel i współwłaściciel firmy Experts Team. Posiada 16-to letnie doświadczenie na stanowisku trenera i konsultanta. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Grupowych oraz rocznego Studium Treningu Interpersonalnego prowadzonych przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Specjalizuje się w obszarach komunikacji interpersonalnej, a także w pracy z trudnymi relacjami interpersonalnymi w zespole. Prowadzi szkolenia z zakresu budowania, integrowania i kierowania zespołem, a także pracy ze stresem. Współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego prowadząc warsztaty z zarządzania zespołami projektowymi. Od 6 lat z powodzeniem organizuje i realizuje rodzinny projekt integracyjny Free2Be – www.free2be.pl

JAN BEŁDYCKI

JAN BEŁDYCKI

(trener – konsultant, współwłaściciel)

Magister Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Od  10-ciu lat pracując jako trener/ konsultant dla biznesu, tworzy i realizuje projekty szkoleniowo - doradcze dotyczące współpracy zespołowej.  Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru komunikacji i integracji zespołu (outdoor activities), a także team building i adventure team building. Jest absolwentem Szkoły Trenerów Grupowych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Doskonaląc swoje umiejętności trenerskie brał udział w wielu szkoleniach, dotykających problematyki budowania i motywowania zespołów. Jest mediatorem i specjalistą od rozwiązywania konfliktów. Posiada również stosowne uprawnienia do prowadzenia grupowych zajęć w terenie z użyciem sprzętu wspinaczkowego. Z jeg doświadczenia w tym zakresie korzystała Telewizja Polska – TVP oraz TVN. Jest założycielem i współwłaścicielem firmy szkoleniowej Experts Team. Prowadzi warsztaty na temat zarządzania zespołem projektowym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 6 lat z powodzeniem organizuje i realizuje rodzinny projekt integracyjny Free2Be – www.free2be.pl
 

MICHAŁ ZIEMSKI

MICHAŁ ZIEMSKI

(trener – konsultant)

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany trener grupowy – ukończył podyplomowe studia trenerskie w Laboratorium Psychoedukacji przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od 1997 roku zajmuje się tworzeniem i realizacją różnorodnych projektów szkoleniowych, w których wykorzystuje posiadaną wiedzę psychologiczną, a także doświadczenie sprzedażowe i menedżerskie zdobyte w międzynarodowej organizacji handlowej Lyreco. Wyróżniony za uzyskiwanie doskonałych wyników sprzedaży nagrodą VLP, przyznawaną przedstawicielom handlowym Lyreco na całym świecie. Jako training manager odpowiedzialny był za kształtowanie i realizację strategii szkoleń Lyreco, a także kierował zespołem trenerów wewnętrznych. Obecnie działa jako niezależny trener / konsultant. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu sprzedaży, rozwoju umiejętności menedżerskich, kompetencji osobistych i związanych ze współpracą w zespole. Od 2009 roku stale współpracuje z Experts Team w rozmaitych projektach szkoleniowych.

BEATA WIETRZYŃSKA

BEATA WIETRZYŃSKA

(trener – konsultant)

Magister Psychologii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracowała jako psycholog socjoterapeuta w poradni specjalistycznej. Od 1999 roku jest niezależnym trenerem i konsultantem. Od 2005 roku współpracuje z Experts Team. Tworzy biznesowe programy szkoleniowe oraz realizuje szkolenia z zakresu: przygotowania trenerów do pracy szkoleniowej, budowania i kierowania zespołem, integracji i motywacji zespołu, bezpośredniej i telefonicznej obsługi klienta, a także pracy ze stresem. Współpracuje z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

ROMAN ORMANIEC

ROMAN ORMANIEC

(trener – konsultant)

Magister Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako niezależny trener i animator podczas realizacji projektów realizowanych metodą experiential learning. Współpracował z firmami szkoleniowymi Team Builders International, Viktoria Trening , Hous of Skills. Od 11 lat związany z firmą Experts Team specjalizujący się w szkoleniach z zakresu współpracy w zespole.

KATARZYNA GWIAZDOWSKA

KATARZYNA GWIAZDOWSKA

(trener – konsultant)

Magister Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, absolwentka Szkoły Trenerów Grupowych prowadzony przez Ośrodek Pomocy i Edukacji INTRA w Warszawie. Jej głównym obszarem pracy jest zarządzanie zespołem, asertywność oraz komunikacja interpersonalna. W latach 2007 - 2010 wykładała na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania na specjalności psychologia przedsiębiorczości. Obecnie współpracuje ze Szkołą Trenerów Biznesu Ośrodka INTRA. 

TOMASZ ZAWADZKI

TOMASZ ZAWADZKI

(specjalista ds. sprzedaży)

W Experts Team odpowiedzialny za sprzedaż projektów szkoleniowych i integracyjnych.

JACEK PRZYBYSZ

JACEK PRZYBYSZ

(logistyk)

Od 9 lat współpracuje z Experts Team. Posiada duże zdolności organizacyjne, dzięki którym wspiera nas w działaniach logistycznych. Jest również doskonałym muzykiem i animatorem grupowym. Dzięki tym talentom realizuje się jako trener w projektach team buildingowych.

ADAM WOLNIAK

ADAM WOLNIAK

(trener – konsultant)

Magister psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Psychoterapeuta oraz trener grupowy w trakcie procesu certyfikacji w Krakowskim Instytucie Terapii Gestalt. Jego głównym obszarem pracy jest komunikacja interpersonalna. Posiada duże doświadczenie sprzedażowe. Jest pasjonatem muzyki, pracuje jako dziennikarz/prezenter muzyczny.